Tillsyn av förskolan

I Göteborg finns cirka 180 fristående förskolor och runt 400 kommunala förskolor. Göteborgs Stad utövar tillsyn av de fristående förskolorna och Skolinspektionen ansvarar för tillsynen av de kommunala förskolorna.

Tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg (familjedaghem)

Varje år måste alla fristående förskolor redovisa bland annat personaltäthet, andel förskollärare, personalomsättning och om de genomfört en barnsäkerhetsrond.

I Göteborgs Stad är det Enheten för fristående verksamheter som kontrollerar att de fristående verksamheterna uppfyller de krav som finns i skollagen, läroplanen, övriga författningar och Göteborgs Stads riktlinjer.

Tillsyn av kommunala förskolor

Skolinspektionen ansvar för tillsynen av kommunala förskolor.

Har du upptäckt brister som du vill anmäla?

Brister i fristående förskolor och pedagogisk omsorg (familjedaghem)

Om du upptäckt fel, missförhållanden eller andra brister i någon fristående verksamhet (förskola, pedagogisk omsorg och friliggande fritidshem) ska du vända dig till Enheten för fristående verksamheter.

Brister i kommunala förskolor

Gäller det kränkande behandling ska du vända dig till Skolinspektionen.