Särskilda behov

Alla barn ska känna sig välkomna till förskolan eller familjedaghem. Barn med särskilda behov kan få stöd och hjälp.

Behöver familjen stöd och råd? Kanske är du förälder och behöver hjälp i föräldrarollen, eller en ungdom som vill prata med någon utanför familjen.