Särskilda behov

Alla barn ska känna sig välkomna till förskolan eller familjedaghem. Barn med särskilda behov kan få stöd och hjälp.

Allergi

Om du misstänker att det är något på förskolan eller i skolan som gör att ditt barn får allergiska besvär, ska du i första hand tala med förskolechefen eller rektorn.

Behöver familjen stöd och råd? Kanske är du förälder och behöver hjälp i föräldrarollen, eller en ungdom som vill prata med någon utanför familjen.