Så fungerar förskola, familjedaghem

Du som arbetar, studerar eller är föräldraledig och bor i Göteborgs kommun kan ansöka om förskoleplats för ditt barn. Barnet ska vara minst ett år när hen börjar i förskola. Vid särskilda skäl kan även barn som bor utanför Göteborg ha rätt till plats.

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg erbjuds i den omfattning som det behövs, med hänsyn till föräldrarnas arbete eller studier.

Syskonförtur innebär att om två barn har önskemål om plats vid samma förskola, ges i första hand platsen till det barn som redan har syskon på förskolan. Det barn som inte får platsen har fortfarande rätt till ett platserbjudande, i anslutning till det önskade datumet, på en annan förskola.

Om ni pratar ett annat språk än svenska i hemmet så kan förskolan och grundskolan bidra till att barnet utvecklar sitt modersmål. Det är förskolechefen på förskolan eller rektorn på skolan som ansvarar för att ditt barn ska får det stödet. Vill du att ditt barn ska vara med så kontaktar du förskolechefen respektive rektorn på din förskola eller skola.