Så fungerar förskola, familjedaghem

När ditt barn har plats i förskola, familjedaghem och fritidshem beräknas din kostnad utifrån hushållets inkomst. För barn under tre år är den högsta avgiften 1362 kronor per månad, för barn över tre år är den högsta avgiften 908 kronor per månad.

Du som arbetar, studerar eller är föräldraledig och bor i Göteborgs kommun kan ansöka om förskoleplats för ditt barn. Barnet ska vara minst ett år när hen börjar i förskola. Vid särskilda skäl kan även barn som bor utanför Göteborg ha rätt till plats.

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg erbjuds i den omfattning som det behövs, med hänsyn till föräldrarnas arbete eller studier.

Syskonförtur innebär att om två barn har önskemål om plats vid samma förskola, ges i första hand platsen till det barn som redan har syskon på förskolan. Det barn som inte får platsen har fortfarande rätt till ett platserbjudande, i anslutning till det önskade datumet, på en annan förskola.

Göteborgs Stad har valt att inte införa vårdnadsbidrag. Det är därför inte möjligt att söka kommunalt vårdnadsbidrag i Göteborgs Stad.

Om ni pratar ett annat språk än svenska i hemmet så kan barnet få stöd i modersmål. Det är rektorn på förskolan eller skolan som ansvarar för att ditt barn ska får det stödet.