Lämna inkomstredovisning för förskola

Avgiften för förskola baseras på hushållets inkomster. Därför ska du lämna en inkomstredovisning. Du kan antingen göra det direkt på webben eller genom att fylla i och skicka in en blankett.

När du tackar ja till en förskoleplats ska du samtidigt lämna in uppgifter om familjens inkomst.

Om familjens inkomst ändras, eller om familjeförhållandena ändras, ska du lämna in en ny inkomstuppgift.

Din stadsdelsförvaltning kan begära att du ska lämna in uppgifter om din inkomst.

Så här gör du

Ange eller ändra inkomstuppgift på webben

Du behöver e-legitimation eller Bank-ID för att logga in.

Lämna inkomstredovisning

Ange eller ändra inkomstuppgift via blankett

Om du inte vill använda e-tjänsten kan du fylla i och skicka in blanketten för familje- och inkomstredovisning.

Blankett för familje- och inkomstredovisning

Du ska skicka blanketten till den stadsdelsförvaltning där barnet har sin förskoleplats.

Vilken stadsdelsförvaltning tillhör gatan?

  Information och regler

  Personer som är folkbokförda på samma adress räknas som ett hushåll. Hela hushållets inkomster ligger till grund för avgiften även om de sammanboende inte har gemensamma barn.

  Du ska bara uppge skattepliktiga inkomster och ersättningar. Det är:

  • Lön före skatt (bruttolön),
  • pension (inte barnpension),
  • livränta (bara skattepliktig del),
  • föräldrapenning,
  • sjukpenning,
  • arbetslöshetsersättning/ alfakassa,
  • vårdbidrag (endast skattepliktig del),
  • sjukersättning/aktivitetsersättning,
  • aktivitetsstöd,
  • familjehemsföräldrars arvodesersättning och/ eller familjebidrag i form av familjepenning.