Säga upp plats

Du måste säga upp ditt barns plats i förskola eller familjedaghem minst en månad innan barnet ska sluta.

Information och regler

Om du vill säga upp ditt barns plats gör du det minst en månad innan den dag ditt barn ska sluta, antingen direkt här på webben eller via blankett. Under uppsägningstiden betalar du avgift som vanligt, oavsett om ditt barn nyttjar platsen eller inte.

Som uppsägningsdatum gäller den dag stadsdelsförvaltningen tagit emot uppsägningen. Säger du upp platsen på webben får du direkt ett bekräftelsemejl. Om barnet har två vårdnadshavare får båda mejlet.

Om barnet är frånvarande kan platsen sägas upp av kommunen

Om barnet är borta från förskolan eller familjedaghemmet utan att du anmält frånvaro, får barnet behålla platsen i högst två månader. Därefter sägs platsen upp med omedelbar verkan.

    Så här gör du