Säga upp plats

Du måste skriftligen säga upp ditt barns plats i förskolan eller familjedaghem. Det gör du minst en månad innan barnet ska sluta.

Information och regler

Om du vill säga upp ditt barns plats gör du det skriftligt minst en månad före den dag då ditt barn ska sluta. Under uppsägningstiden betalar du avgift som vanligt, oavsett om ditt barn nyttjar platsen eller inte.

Som uppsägningsdatum gäller den dag stadsdelsförvaltningen tagit emot den skriftliga uppsägningen.

Om barnet är frånvarande kan platsen sägas upp av kommunen

Om barnet är borta från förskolan eller familjedaghemmet utan att du anmält frånvaro, får barnet behålla platsen i högst två månader. Därefter sägs platsen upp med omedelbar verkan.

    Så här gör du