Ändra schema, vistelsetid

Om du vill ändra tiderna för ditt barn i förskolan eller familjedaghem ska du lämna in en blankett till personalen.

    Information om plats i förskolan och avgifter

    Ändringar i schemat eller vistelsetiden ska du meddela skriftligt. Schemat visar vilka klockslag ditt barn använder sin plats. Vistelsetiden är det antal timmar per vecka som ditt barn använder.

    Om barnet varit sjukt eller ledigt kan du inte använda tid utöver schemat som kompensation, då schemat ligger till grund för personalens arbetstider.

    Är du föräldraledig så har det äldre barnet rätt till barnomsorg 15 timmar per vecka. Är du arbetslös kan du välja 15 timmar per vecka eller 25 timmar per vecka. Du gör då upp schemat i samråd med förskolan eller familjedaghemmet.

    Så här gör du