Ändra, byta, säga upp plats

Om du vill ändra tiderna för ditt barn i förskolan eller familjedaghem ska du lämna in en blankett till personalen.

Du måste säga upp ditt barns plats i förskola eller familjedaghem minst en månad innan barnet ska sluta.

Har du frågor om förskola, placering, kötid eller förskoleavgift? Kontakta förskoleadministrationen i den stadsdelsförvaltning du tillhör.