Ansök till förskola, familjedaghem

Du kan ansöka om en plats i förskola eller familjedaghem tidigast sex månader innan ditt barn behöver platsen. Barnet kan få en plats tidigast från ett års ålder.

Information och regler

Du kan välja fem alternativ

Du kan ange fem olika alternativ när du ansöker. Till exempel kan du ansöka om plats på olika förskolor i samma stadsdel, på förskolor i olika stadsdelar, eller på både förskola och familjedaghem. Fram tills dess att du fått erbjudande om plats, kan du när som helst ändra i dina val och ändå behålla din plats i kön.

Om väntetider för att få plats

Om din ansökan har kommit in minst fyra månader innan det datum du önskar plats är stadsdelen där barnet bor skyldig att erbjuda förskola eller familjedaghem, i anslutning till detta datum. Inskolning ska påbörjas från den dagen platsen står till förfogande. Plats kommer att erbjudas tidigast det datum som du har önskat.

På väg att flytta till Göteborg

Bor du utanför kommunen och tänker flytta till Göteborg inom sex månader har du rätt att ansöka om plats i barnomsorg för ditt barn. Då använder du blanketten för anmälan och skickar den till valfri stadsdel. När du vet vilken stadsdel du kommer att bosätta dig, kontaktar du förskoleadministrationen i stadsdelen och ändrar i din ansökan.

Tietoa Suomeksi/Information på finska

Hakeminen esikouluun, perhepäiväkotiin/Ansök till förskola, familjedaghem

Mer information och regler

Läs gärna mer om vad som gäller innan du ansöker. Här finns länkar till information om plats, tider och avgifter.

Så här gör du

Om du eller ditt barn har skyddad identitet så ska du inte använda webbansökan. Använd då istället blanketten för att ansöka.

Ansök på webben

Ansök om plats

Inom två veckor efter att du gjort din ansökan så ska du få en bekräftelse hem per post. Om du inte får hem en bekräftelse måste du kontakta förskoleadministrationen i din stadsdel.

Ansök via blankett

Om du inte vill använda e-tjänsten kan du fylla i och skicka in blanketten

Ansökan om barnomsorg

Skicka blanketten till förskoleadministrationen i din stadsdel.