Jag är leverantör

Du som är ramavtalsleverantör till Göteborgs Stad har ingått i en långsiktig affärsrelation med Göteborgs Stad som kund. Du kommer att få beställningar via e-handelssystemet Winst. Under tiden som du är vår leverantör kommer vi att göra kontinuerliga uppföljningar.

Se ditt avtal i Winst

När ramavtalet är signerat är det dags för dig att börja leverera. Det sker genom att kommunens beställare skickar in sin beställning via Winst (Visma Proceedo) där ditt ramavtal och produkter presenteras. Därefter levererar du enligt de villkor som är specificerade i ramavtalet. Läs om hur Göteborgs Stad arbetar med e-handel.

Kontinuerlig uppföljning av ramavtal

Vi genomför kontinuerliga uppföljningar av samtliga ramavtal under en avtalsperiod. Syftet är att uppnå de mål och ambitioner som ligger bakom upphandlingen. Till grund för uppföljningen ligger ramavtalets villkor och krav.

Det kan till exempel gälla:

  • Kontroll av leverantörens ekonomiska stabilitet.
  • Kontroll av att leverantören sköter sina redovisningar samt betalningar av skatter och avgifter.
  • Kontroll av uppfyllande av krav på kvalitet, miljö, etik och social hänsyn.
  • Kontroll av ekonomisk redovisning.

Redovisning av omsättning

Som ramavtalsleverantör ska du redovisa din totala försäljning exklusive moms fyra gånger per år (kvartalsvis) i efterskott enligt tabellen nedan. Redovisningen ska göras snarast möjligt dock absolut senast nedan angivna veckor.

Lämna din redovisning senast:

  • Kvartal 1 (1 jan - 31 mars): Vecka 18
  • Kvartal 2 (1 april – 30 juni): Vecka 33
  • Kvartal 3 (1 juli -30 sep): Vecka 44
  • Kvartal 4 (1 okt – 31 dec): Vecka 4

Var redovisar vi?

Redovisningen gör du via vårt webbaserade avtalsredovisningssystem. Kundansvarig på ditt företag har fått inloggningsuppgifter.

Frågor?

Har du frågor kring redovisning av omsättning kontakta vår kundservice eller mejla till ekonomi@ink.goteborg.se.