Kunskapsprovet

För att få serveringstillstånd måste de personer som har stort inflytande i verksamheten ha tillräckliga kunskaper om alkohollagen. Du som söker serveringstillstånd måste därför klara ett kunskapsprov.

När din ansökan om serveringstillstånd kommit in till tillståndsenheten gör vi en bedömning av vem eller vilka personer i din organisation som behöver göra provet. Har du gjort provet tidigare kan vi göra undantag från skyldigheten att göra provet.

Kunskapsprovet bokar du på tillståndsenheten och det är också där du gör provet. Din handläggare på tillståndsenheten hjälper dig med anmälan. Provet rättas av Folkhälsomyndigheten som ger resultatet till tillståndsenheten. Du får veta ditt resultat av tillståndsenheten. Ett godkänt prov är giltigt i tre år.

Så här går provet till

Folkhälsomyndigheten har tagit fram provet. Provet gör du vid en dator. Frågorna handlar om fyra områden:

  • Alkoholpolitik
  • Bestämmelser om servering
  • Bestämmelser om tillsyn
  • Bestämmelser om mat och utrustning

Provet har mellan 28 och 60 frågor, beroende på vilken typ av tillstånd du ansöker om. För att få godkänt måste du ha minst 75 procent godkända svar inom varje område som ingår i provet. Det är inte tillåtet att använda hjälpmedel och tiden för provet är högst 90 minuter.

Du kan göra provet muntligt

Du kan göra provet på svenska, engelska, franska eller arabiska. Om du inte kan något av dessa språk, eller om du har läs- eller skrivsvårigheter (detta måste styrkas), kan du göra provet muntligt. Du kan då få göra provet med en auktoriserad tolk som bokas av tillståndsenheten.

Du kan göra omprov

Om du inte blir godkänd på provet har du möjlighet att göra omprov två gånger. Blir du trots det inte godkänd kan det betyda att du får avslag på din ansökan om serveringstillstånd.

Mer information om vad som gäller för provet och hur det går till hittar du i dokumenten

Anvisningar för kunskapsprovet

Kunskapsprovet: om matservering

Kunskapsprovet: om lagtexten

Du kan också läsa mer om provet på Folkhälsomyndigheten.

Avgift för att göra provet

Du betalar 1 200 kronor varje gång du gör provet. Det är Göteborgs Stads kommunfullmäktige som har beslutat om avgiften. Du måste betala in avgiften innan provtillfället och skicka in eller mejla kvittot till din handläggare på tillståndsenheten.

Du ska betala in på kommunens plusgiro 103 09 52-4.