Avgifter

Här kan du se vad det kostar att ansöka om olika sorters serveringstillstånd eller ändra i ett tillstånd. Du som har serveringstillstånd ska betala en tillsynsavgift varje år.

Avgiften ska du betala in på plusgiro 103 09 52-4.

Göteborg, Kungälv, Öckerö, Tjörn, Stenungsund och Ale har samma avgifter, dem kan du se på den här sidan.

Ansöka om serveringstillstånd

 • Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten och slutet sällskap 8 200 kronor.
 • Stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap, cateringverksamhet 8 200 kronor.
 • Stadigvarande serveringstillstånd för provsmakning vid tillverkningsställe 8 200 kronor.

Ansöka om tillfälligt tillstånd

 • Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten upp till tre dagar 3 100 kronor. (Om du får nej på din ansökan betalar vi tillbaka 500 kronor.)
 • Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten fler än tre dagar 4 100 kronor. (Om du får nej på din ansökan betalar vi tillbaka 1 500 kronor.)
 • Tillfälligt tillstånd till slutna sällskap: Grundavgift 500 kronor + 100 kronor per tillfälle som tillståndet omfattar.
 • Tillfälligt utökad serveringstid i egen lokal 300 kronor för en dag.

Ansöka om provsmakning

 • Tillstånd för provsmakning vid arrangemang upp till tre dagar 3 100 kronor. (Om du får nej på din ansökan betalar vi tillbaka 500 kronor.)
 • Tillstånd för provsmakning vid arrangemang fler än tre dagar 4 100 kronor. (Om du får nej på din ansökan betalar vi tillbaka 1 500 kronor.)

Ansöka om ändringar i tillstånd

 • Ändringar i befintligt tillstånd 2 600 kronor.

Gemensamt serveringsutrymme

 • Servering i gemensamt serveringsutrymmen 2 600 kr

Ändrade förutsättningar i tillståndshavande bolag

 • Ändringar i bolag med tillstånd 4 600 kronor.

Anmälan

 • Catering, anmälan och godkännande av lokal, vid första tillfället 300 kronor.
 • Catering, anmälan och godkännande av lokal som redan tidigare godkänts 200 kronor.

Kunskapsprov

 • Avgift för att göra kunskapsprov är 1 200 kronor per provtillfälle.

Avgifter för tillsyn

När du har ett serveringstillstånd betalar du en avgift varje år. Den avgiften får du som ansvarig för serveringstillståndet skickat till dig på en faktura.

Varje serveringsställe betalar en fast tillsynsavgift per år. Utöver den fasta avgiften betalar du också varje år en rörlig avgift som baseras på din försäljning av alkohol. Försäljningen ska redovisas varje år i restaurangrapporten.

En tillsynsavgift tillkommer för dig som har sen serveringstid.

Fast avgift för tillsyn

Den fasta tillsynsavgiften gäller för alkoholservering till allmänheten och slutet sällskap där serveringen sker året runt eller årligen under en viss tidsperiod. Avgiften faktureras en gång per år.

 • Fast tillsynsavgift vid servering till allmänheten, 1 500 kronor per kalenderår.
 • Fast tillsynsavgift vid servering till slutna sällskap, 2 600 kronor per kalenderår.

Rörlig avgift för tillsyn vid servering till allmänheten

Den rörliga tillsynsavgiften betalas av tillståndshavare med tillstånd att servera alkohol till allmänheten året runt eller årligen under en viss tidsperiod. Avgiften faktureras en gång varje år.

TABELL

Avgiftsklass Årsomsättning Avgift per år
1 500 000 kr 2 100 kr
2 500 001 - 1000 000 kr

5 200 kr

3 1 000 001 - 2 000 000 kr

8 200 kr

4 2 000 001 - 5 000 000 kr 10 300 kr
5 5 000 001 - 10 000 000 kr 12 400 kr
6 10 000 001 - 14 400 kr

Vid sen serveringstid

Avgiften för sen serveringstid gäller för alkoholservering till allmänheten och slutet sällskap där serveringen sker året runt eller årligen under en viss tidsperiod. Avgiften faktureras årligen.

 • Öppettid till klockan 02.00, 1 000 kronor.
 • Öppettid till klockan 03.00, 2 100 kronor.
 • Öppettid till klockan 04.00, 5 200 kronor.
 • Öppettid till klockan 05.00, 7 200 kronor.

Förseningsavgift

Om du lämnar in restaurangrapporten för sent får du betala en förseningsavgift. Förseningsavgiften faktureras tillsammans med avgiften för tillsyn.

 • Försenad restaurangrapport, 500 kronor.