Vad är miljödiplomering?

Miljödiplomering är ett miljöledningssystem som utgår från Svensk Miljöbas kravstandard och är i första hand anpassad för små och medelstora verksamheter men passar även för kommunala förvaltningar och bolag, stadsdelsförvaltningar, kommuner och evenemang.

Miljödiplomering bygger på grundläggande delar i miljöledningssystemen ISO 14001 och EMAS. Skillnaderna mellan ISO 14001/EMAs och miljödiplomering är att miljödiplomering har färre krav på skriftliga rutiner, rapportering och dokumentstyrning och är ett prisvärt alternativ.

Ett miljödiplom visar att verksamheten har infört ett miljöledningssystem och arbetar på ett aktivt och systematiskt sätt med ständiga miljöförbättringar i verksamheten. Detta är ofta ett krav från kunder, till exempel vid offentliga upphandlingar.

Miljödiplomering leder till att din verksamhet:

  • får ordning och reda genom struktur och uppföljning
  • sparar pengar genom effektivare användning av resurser
  • får engagerade medarbetare genom utbildning och delaktighet
  • får ökad kontroll och konkurrenskraft genom att miljöanpassa verksamheten
  • får en ökad trovärdighet hos kunder eller andra intressenter

Genom att införa ett miljöledningssystem får du en bra översikt över verksamhetens miljöarbete och kan därför arbeta mot tydliga mål. Detta ger möjlighet att förbättra och effektivisera verksamheten. Ett miljöledningssystem gör även företag mer attraktiva hos kunder och ger förutsättningar för en långsiktig lönsamhet.

Miljödiplomera din verksamhet

Du som funderar på att miljödiplomera din verksamhet och vill veta mer om vad miljödiplomering är, är välkommen till oss så berättar vi mer. Anmäl dig genom att klicka på länken för det datum som passar.

(En anmälan per person, är ni flera klickar ni på länken igen och anmäler nästa)

21 februari 2018 (anmäl dig senast 12 februari)

8 maj 2018 (anmäl dig senast 30 april)

18 september 2018 (anmäl dig senast 10 september)

6 november 2018 (anmäl dig senast 29 oktober)

Antal platser är begränsat.

Tidsåtgång är ca 1,5 timme med start kl 8.30.
Plats: Miljöförvaltningens lokaler¨på Karl Johansgatan 23.

Vi bjuder på kaffe/te och smörgås.

Välkommen!