Hållbart företagande

Det finns flera sätt som du kan driva ditt företag mer hållbart. Här får du vägledning och tips om hur du kan arbeta med planering av resor och transporter, energieffektivisering, kemikalieanvändning och avfallshantering.

När det gäller kemikalier i varor är det viktigt att företaget jobbar metodiskt, både för att följa lagar och regler men också för att kunna ta ett ännu större ansvar än vad lagen kräver. Här får du vägledning steg för steg hur ditt företag kommer igång med ett metodiskt kemikaliearbete och bidrar till en giftfri miljö.

Vill du som företagare veta mer om hur ditt företag kan konsumera hållbart och etiskt?