Så fungerar färdtjänsten

Om du har färdtjänst i Göteborg kan du resa till alla Göteborgs kranskommuner. Området kallas Göteborgs färdtjänstområde.

Varje färdtjänstresa är unik eftersom den samplaneras efter flera personers behov. Precis som i den allmänna kollektivtrafiken reser du tillsammans med andra.

I Göteborg kan man få åka med personbil, rullstolsbil, rullstolsbuss eller flexlinjebuss när man reser med färdtjänsten. Färdtjänsten har inga egna fordon utan köper in tjänsten från taxi- och bussföretag.