Så fungerar färdtjänsten

Varje färdtjänstresa är unik eftersom den samplaneras efter flera personers behov. Precis som i den allmänna kollektivtrafiken reser du tillsammans med andra.

I Göteborg kan man få åka med personbil, rullstolsbil, rullstolsbuss eller flexlinjebuss när man reser med färdtjänst eller andra typer av resor som skolskjuts och arbetsresor. Serviceresor har inga egna fordon utan köper in tjänsten från taxi- och bussföretag.