Frågor och svar om skolskjuts

 • Får jag som vårdnadshavare beställa/göra ändringar i skolskjutsresorna hos serviceresor?

  Nej. Det är en säkerhetsfråga för att förhindra att obehöriga ändrar resor. Det är skolan som är serviceresors kund och betalar för resorna, därför är det också bara skolan som kan beställa/göra ändringar i resorna.
 • Vart vänder jag mig om mitt barns skolskjuts inte kommer?

  Du vänder dig till serviceresors trafikledning på telefon 031-41 95 45.
 • Skolskjuts under lov, hur fungerar det?

  Skolan ska göra separat bokning av resor under lov. LSS-beslut krävs för elever över 13 år.
 • Kan jag som förälder köra/hämta mitt barn själv vissa dagar?

  Ja, men då är det viktigt att avboka skolskjutsen i tid, om det finns resor inbokade. Avbokning måste ske senast 1 timme före planerad resa.
 • Hur gör jag för att få skolskjuts för mitt barn?

  Kontakta grundskoleförvaltningen eller rektorn på ditt barns skola.
 • Vem beslutar om mitt barn får skolskjuts?

  Det är grundskoleförvaltningen alternativt rektorn på ditt barns skola som beslutar om ditt barn får skolskjuts.
 • Vilket ansvar har jag som vårdnadshavare i samband med skolskjuts?

  Ditt ansvar som vårdnadshavare är att avboka resor i tid vid sjukdom samt att följa ditt barn till och möta upp vid fordonet. (Jämför med att följa eller hämta barnet vid en spårvagnshållplats.)
 • Vilket ansvar har skolan i samband med skolskjuts?

  Skolans ansvar är att informera om skolskjutsen samt att hämta och lämna eleverna vid fordonet.

 • Vilket ansvar har serviceresor i samband med skolskjuts?

  Serviceresors ansvar är att boka resan med rätt fordon och förare.
 • Vilken extra service kan föraren/serviceresor bistå med?

  Kontakta skolskjutsansvarig på skolan för mer information.
 • Mitt barn behöver resa till olika hemadresser olika dagar eller olika adresser till skolan olika dagar. Hur fungerar det?

  Skolan beställer de resor som barnet behöver till de aktuella adresserna.
 • Mitt barn behöver resa till korttidshem efter skolans slut, hur fungerar det?

  Resan beställs av skolan men LSS-tillstånd krävs. (Du som vårdnadshavare skickar in ett schema.)
 • Får mitt barn ta med sig en kompis i skolskjutsen?

  Det bestämmer skolan.
 • Vart vänder jag mig om jag behöver avboka en resa?

  Om du behöver avboka en resa ringer du 031-41 95 80, kl 6-23. Om det är en sen avbokning (en timme eller mindre innan den planerade resan) ringer du till serviceresors trafikledning på telefon 031-41 95 45 för att avboka.