Andra typer av resor med färdtjänsten

Om du till exempel ska till läkare, tandläkare, sjukgymnastik, diabetesfotvård eller om du ska prova ut hjälpmedel kan du inte resa med färdtjänst. I stället finns sjukresor. Du bokar då på telefon 020-91 90 90.

Du som har färdtjänst och arbetar kan ansöka om resor till och från arbetet. Arbetsresorna räknas inte in i det antal färdtjänstresor du redan har tilldelats.

En studieresa är en resa till och från en utbildning som ger rätt till statligt studiestöd, till exempel högskole- eller universitetsutbildning. Dina studieresor gäller utöver det begränsade antal färdtjänstresor du tilldelats.

LSS är en förkortning för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Den innebär att du som har svårt att få arbete på grund av en funktionsnedsättning kan få daglig verksamhet. Om du har blivit beviljad LSS har du även rätt till resor om du exempelvis ska på korttidsvistelse eller till daglig verksamhet.

Om ni är fler än fyra färdtjänstresenärer som vill resa tillsammans, till exempel på utflykt, måste ni boka resan minst fem dagar i förväg.