Hjälp till barn och unga

Alla mår dåligt ibland. Man kan inte alltid vara glad, och man behöver tillåta sig själv att känna det man känner. Här kan du som är barn, ungdom eller anhörig läsa om olika problem och diagnoser, var du kan få hjälp och stöd om du inte mår bra och vart du ska vända dig i en akut situation.

Du som är mellan 13 och 20 år, vet du vilka tjänster och service kommunen har för dig? Den här sidan har länkar som kan vara intressanta för dig – oavsett om du letar efter något att göra på fritiden, behöver hjälp vid svårigheter i livet eller planerar för framtiden. Du får också information om vilka möjligheter du har att påverka stadens politik.

Alla kan må dåligt ibland. Ibland känner man sig utanför, har många svåra val att göra, är med om en olycka eller utsätts för ett brott. Här kan du läsa mer om vart du som barn, ungdom eller anhörig kan vända dig för att få hjälp och stöd.

Här finns information om vart du kan vända dig om du upplever att du eller någon annan inte mår bra och behöver akut hjälp.

Om du och din familj behöver stöd i vardagen kan du vända dig till en familjemottagning eller en barn- och ungdomsenhet som finns i den stadsdel där du bor.

Här kan du som är ung läsa om olika verksamheter där du kan få hjälp om du vill sluta missbruka droger eller om du lever i en familj där någon missbrukar.

Har du en förälder som har en psykisk sjukdom? Det är viktigt att veta att det inte är ditt fel att din förälder är sjuk och att det finns stöd att få.

Som barn har du rätt att slippa bli utsatt för våld eller övergrepp. Om du råkat ut för det ska du alltid anmäla till polisen. Det finns också annat stöd att få.

Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) sköts av och finns på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. BUP erbjuder specialistvård för dig mellan 0 och 18 år med psykiatriska svårigheter.