Stiftelser

Göteborgs stad förvaltar drygt 80 stiftelser med en förmögenhet på nästan en miljard kronor. Av de pengarna används avkastningen, cirka 20 - 25 miljoner kronor varje år, för de ändamål som den som skänkte pengarna en gång bestämde. Pengarna används som stöd till privatpersoner, stipendier och annat stöd till lärare, elever och kulturarbetare. Stiftelserna stödjer också organisationer med allmännyttig verksamhet. Flera stiftelser bidrar med pengar till stadens museiverksamhet för inköp och underhåll av samlingarna.

Här ser du vilka stiftelser som har en pågående ansökningsperiod. De är ordnade under rubriker som talar om vem som kan söka eller vem stiftelsen riktar sig till.

Du hittar här under året när de olika stiftelserna har sina ansökningsperioder.

Du kan läsa här, vem som har störst möjlighet att kunna få stiftelsemedel från Göteborgs Stads stiftelser.

Göteborgs stad förvaltar 88 stiftelser med en förmögenhet på nästan en miljard kronor. Av de pengarna används varje år avkastningen om cirka 20-25 miljoner kronor, för de ändamål som den som skänkte pengarna en gång bestämde

Här kan du läsa mer om hur du gör för att söka, hur vi behandlar personuppgifter, hur vi informerar om ansökningar beviljas eller inte samt vad det inte går att söka stiftelsemedel för hos stiftelserna som förvaltas av Göteborgs Stad.

Göteborgarnas välvilliga inställning till välgörenhet förr i tiden har satt tydliga spår i samhället. Flera göteborgska familjers förmögenheter lade grunden till institutioner och verksamheter som lever kvar än i dag. Sahlgren, Röhss, Chalmers, Dickson, Wijk och Lindberg är några av alla dessa familjer som gett upphov till bland annat sjukhus, muséer, skolor, bostäder och parker.

Ordlista

Många stiftelser kom till redan på 1800-talet och för oss är det viktigt att det blir rätt när medel ges från stiftelserna, alltså att vi följer stiftarens vilja. Det gör att ibland kan språket vara gammalmodigt och bland stiftelser finns det ord som kanske inte alla använder i det dagliga livet. Vi vill därför gärna förklara en del ord och göra det lättare för dig att hitta rätt.