Stiftelser

Göteborgs stad förvaltar drygt 80 stiftelser med en förmögenhet på nästan en miljard kronor. Av de pengarna används avkastningen, cirka 20 - 25 miljoner kronor varje år, för de ändamål som den som skänkte pengarna en gång bestämde. Pengarna används som stöd till privatpersoner, stipendier och annat stöd till lärare, elever och kulturarbetare. Stiftelserna stödjer också organisationer med allmännyttig verksamhet. Flera stiftelser bidrar med pengar till stadens museiverksamhet för inköp och underhåll av samlingarna.

Här ser du vilka stiftelser som har en pågående ansökningsperiod. De är ordnade under rubriker som talar om vilka som kan söka eller vem stiftelsen riktar sig till. Det är viktigt att du läser informationen noggrant och fyller i och skickar med alla de uppgifter som begärs på ansökningsblanketten. Om du är nyfiken på vilka stiftelser som finns så kan du läsa mer på Göteborgs Stads Stiftelser. Alla stiftelsemedel som gick att söka med den gemensamma ansökningsblanketten är nu utdelade.

Du hittar här under året när de olika stiftelserna har sina ansökningsperioder.

Frågor och svar för dig som undrar över vem som kan söka från Göteborgs Stads stiftelser.

Göteborgs stad förvaltar drygt 80 stiftelser med en förmögenhet på nästan en miljard kronor. Av de pengarna används  cirka 20 - 25 miljoner kronor varje år som är avkastningen, för de ändamål som den som skänkte pengarna en gång bestämde. De sociala stiftelsernas pengar går till stöd till privatpersoner och föreningar som är i behov av ekonomiskt stöd, har en eller har en familjemedlem som har en funktionsnedsättning eller är äldre. Utbildningsstiftelsernas pengar riktar sig till lärare och elever och kan ge stöd i form av premier, resebidrag eller stipendier. Kulturstiftelserna är riktade till namngivna museer för att göra inköp eller underhåll av samlingarna samt att det finns stipendier till kulturarbetare.

Här beskriver vi hur du gör för att söka från våra stiftelser

Göteborgarnas filantropiska inställning förr i tiden har satt tydliga spår i samhället. Flera göteborgska familjers förmögenheter lade grunden till institutioner och verksamheter som lever kvar än i dag. Sahlgren, Röhss, Chalmers, Dickson, Wijk och Lindberg är några av alla dessa familjer som gett upphov till bland annat sjukhus, muséer, skolor, bostäder och parker.

Ordlista

Många stiftelser kom till redan på 1800-talet och för oss är det viktigt att det blir rätt när medel ges från stiftelserna, alltså att vi följer stiftarens vilja. Det gör att ibland kan språket vara gammalmodigt och bland stiftelser finns det ord som kanske inte alla använder i det dagliga livet. Vi vill därför gärna förklara en del ord och göra det lättare för dig att hitta rätt.