Dödsboanmälan

Om en närstående har avlidit kan du göra en dödsboanmälan om tillgångarna i boet endast täcker begravningskostnader och andra utgifter i samband med dödsfallet. Här får du information om hur du går till väga.

Boutredningsenheten har begränsade öppettider under sommaren

31 maj 2018 Under veckorna 28 - 32 (9 juli - 10 augusti) är det lägre bemanning hos Boutredningsenheten. Då har vi telefontid endast måndag och torsdag klockan 9 - 11. Det går bra att kontakta oss vid allmänna frågor om dödsboanmälan och avveckling av dödsbo.

Behöver du göra en dödsboanmälan under den här perioden? Ladda ner ansökningsblanketten på webbsidan. På första sidan framgår vilka underlag som ska bifogas blanketten. När du har samtliga uppgifter skickar du dessa till Boutredningsenheten. Då kan vi förkorta handläggningstiden och ge dig snabbare service. Vi kan inte fatta beslut om dödsboanmälan innan du har tagit fram samtliga uppgifter. Även om du ska ansöka om ekonomiskt bistånd till begravningen måste du ta fram samtliga uppgifter innan vi kan fatta beslut om dödsboanmälan. Tack för hjälpen!

Information och regler

En dödsboanmälan är en handling som i vissa fall ersätter bouppteckning. En dödsboanmälan görs om den avlidnes tillgångar endast täcker begravningskostnader och andra utgifter i samband med dödsfallet. Den avlidne får inte heller ha någon fast egendom eller tomträtt i Sverige eller utomlands. Om den avlidne har det ska det istället göras en bouppteckning.

Hämta och läs faktabladet

Här kan du hämta och läsa ett faktablad om boutredning och dödsboanmälan: Dödsboutredning och dödsboanmälan. Vad är det? När måste det göras?

-arabiska تحقيق تركة المتوفى وبلاغ حصر الإرث ما هي؟ ومتى يجب عملها؟

Estate investigation and notification of estate - engelska

Kuolinpesän selvitys ja kuolinpesän ilmoittaminen. Mitä ne ovat? Milloin ne on tehtävä? - finska

تحقیقات در مورد ترکه ی متوفی و اعلامیه ی ترکه ی متوفیاین امور به چه معنایی است؟ چه زمانی این امور انجام می گیرد؟ - Persiska

Baaritaanka hantida iyo deynta laga dhintay iyo wargelinta dhaxalka (dödsboanmälan) Maxay tahay? Goormese la sameeyaa? - somaliska

Informe sobre la sucesión, dödsbout-redning, e inventario de bienes y suce-siones simplificado, dödsboanmälan - spanska

  Så här gör du

  Om den avlidne bodde i Göteborg

  Då vänder du dig till boutredningsenheten som gör dödsboanmälan. För att ansöka om dödsboanmälan fyller du i och skickar in blanketten Ansökningsblankett dödsboanmälan tillsammans med övriga uppgifter och handlingar du kan läsa om i ansökningsblanketten.

  Vi kan inte fatta beslut om dödsboanmälan förrän du har tagit fram alla uppgifter. Även om du bara ska ansöka om ekonomiskt bistånd till begravningen så måste du ta fram alla uppgifter.

  Om den avlidnes tillgångar inte täcker begravningskostnaderna så kan du ansöka om ekonomiskt bistånd hos socialkontoret i den stadsdel där den avlidne bodde. Här kan du hitta socialkontoren

  Ansökningsblankett dödsboanmälan

  Ansökningsblankett dödsboanmälan

  Blanketten går att fylla i på datorn, men kom ihåg att skriva ut den och sedan skriva namnteckningarna. Därefter skickar du den till boutredningsenheten.

  Ansökningsblankett dödsboanmälan på andra språk

  طلب عمل بلاغ حصر الإرث - Arabiska

  Application for notification of a deceased person’s estate - engelska

  Kuolinpesän ilmoitushakemus - finska

  شهرداری گوتنبرگ - persiska

  Foomka codsiga wargelinta dhaxalka - somaliska

  Solicitud de inventario de bienes y sucesiones simplificado - spanska

  Fyll i blanketten på svenska, skriv under och skicka den till boutredningsenheten.

  Om den avlidne bodde i en annan kommun än Göteborg

  Då ska du vända dig till den kommunen. Kommunen gör då en dödsboanmälan till Skatteverket.

  Tietoa suomeksi/Information på finska

  Kuolinpesän ilmoitus