Dödsboanmälan

Om en närstående har avlidit kan du göra en dödsboanmälan om tillgångarna i boet endast täcker begravningskostnader och andra utgifter i samband med dödsfallet. Här får du information om hur du går till väga.

Information och regler

En dödsboanmälan är en handling som i vissa fall ersätter bouppteckning. En dödsboanmälan görs om den avlidnes tillgångar endast täcker begravningskostnader och andra utgifter i samband med dödsfallet. Den avlidne får inte heller ha någon fast egendom eller tomträtt i Sverige eller utomlands. Om den avlidne har det ska det istället göras en bouppteckning.

Hämta och läs faktabladet

Här kan du hämta och läsa ett faktablad om boutredning och dödsboanmälan: Dödsboutredning och dödsboanmälan. Vad är det? När måste det göras?

  Så här gör du

  Om den avlidne bodde i Göteborg

  Då vänder du dig till boutredningsenheten som gör dödsboanmälan. För att ansöka om dödsboanmälan fyller du i och skickar in blanketten Ansökningsblankett dödsboanmälan tillsammans med övriga uppgifter och handlingar du kan läsa om i ansökningsblanketten.

  Ansökningsblankett dödsboanmälan

  Blanketten går att fylla i på datorn, men kom ihåg att skriva ut den och sedan skriva namnteckningarna. Därefter skickar du den till boutredningsenheten.

  Om den avlidne bodde i en annan kommun än Göteborg

  Då ska du vända dig till den kommunen. Kommunen gör då en dödsboanmälan till Skatteverket.