Socialt hållbar utveckling och barnperspektiv

Det var först med miljonprogrammet år 1965–1975 som samhällsforskare och media på allvar uppmärksammade segregationen i Sverige.

Trygg, vacker stads vision är att Göteborg är en vacker, öppen och trygg stad som vi är stolta över och där stadsmiljön inbjuder till möten mellan människor.