Socialt hållbar utveckling och barnperspektiv

Det var först med miljonprogrammet år 1965–1975 som samhällsforskare och media på allvar uppmärksammade segregationen i Sverige.

Trygg, vacker stad är en samverkansorganisation där park- och naturförvaltningen, trafikkontoret och stadsbyggnadskontoret samarbetar i gemensamma projekt. Visionen är att göra Göteborg till en vacker, öppen och trygg stad som vi är stolta över och där stadsmiljön inbjuder till möten mellan människor. Andra förvaltningar, kommunala bolag, enskilda organisationer och privata aktörer deltar i samarbetet för att få en trivsammare stadsmiljö och öka tryggheten i staden.