Plan- och byggprojekt

Majorna - Bostäder i Fixfabriksområdet

SDN Majorna-Linné. Stadsdel Sandarna.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder, handel och utbildningsfunktioner vid Fixfabriksområdet inom stadsdelarna Kungsladugård och Sandarna. Detaljplanen innebär ca 1000 nya lägenheter i en blandad stadsbebyggelse samt bättre kopplingar mellan Kungsladugård och Klippan. Detaljplanen är den första i genomförandet av programmet för Fixfabriksområdet med mera.

Denna plan ingår i BoStad2021.
BoStad2021 är namnet på ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och byggaktörerna. Satsningen innebär att 7 000 nya bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara. färdigställda år 2021 då Göteborg fyller 400 år.

Tyck till!

Just nu befinner sig planen i granskningsskedet. Det innebär att du kan lämna skriftliga synpunkter på förslaget.

Synpunkter lämnas senast 2017-08-22.

Förslaget visas på:
- Stadsbyggnadskontoret Köpmansgatan 20

Lämna dina synpunkter

Du kan alltid lämna synpunkter på våra planprojekt, men för att du vid senare tillfälle ska kunna överklaga en plan måste synpunkterna ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Det är viktigt att du då även skriver ditt namn, adress och namnet på den plan du vill överklaga.

Bilagor

Du kan bifoga upp till 3 bilagor. Den totala storleken får inte vara mer än 99 mb.

Vad händer just nu?

Modell över planområdet i Cityplanner >>
Modellen togs fram till samrådet och mindre justeringar har gjorts i planen sedan dess utan att den uppdaterats.
* Panorera genom att högerklicka och flytta musen.
* Zooma in eller ut genom att scrolla med musen.
* Rotera genom att hålla in ctrl och Alt och röra musen.
* Ställ dig på en plats för att titta därifrån genom att dubbelklicka på den platsen (kan vara på marken, i ett fönster etc)

Karta

Status och handlingar

Diarienummer

  • Diarienummer SBKBN1578/15
  • Diarienummer FKFN6684/15
  • Planens formella namnDetaljplan för Bostäder i Fixfabriksområdet inom stadsdelen Sandarna, som är en del av Jubileumssatsningen

Handläggare

Markägare

  • Göteborgs stad, och privat

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området