Plan- och byggprojekt

Stadsutvecklingsområde Backaplan - ska bli tätbebyggd stadsmiljö

SDN Lundby , stadsdel Kvillebäcken .

Området är en viktig pusselbit för att knyta ihop staden över älven. Med en blandning av bostäder, service, kontor och cityhandel blir Backaplan Hisingens centrum. Omvandlingen har startat och pågår under de närmaste 20 åren.

Läs mer om Backaplan här Backaplan på Göteborgs Stads webbplats om stadsutveckling.

Vad händer just nu?

Ett program för Backaplan tas fram under 2017/18 vilket blir en fördjupning av den struktur- och färdplan som togs fram 2015. Programmet går ut på samråd hösten 2018. Detaljplan 1 har avslutat sin granskning och detaljplan 2 startar upp under 2018/2019. Kontakta projektledarna för mer information.

Karta

Projektledare

Projekt som ingår

Här kan du läsa mer om de projekt som ingår eller har betydelse för områdets utveckling.