Plan- och byggprojekt

Pustervik - Bostäder vid Brogatan (Kv Röda Bryggan)

SDN Majorna-Linné.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en upprustning av hela kvarteret (Kv Röda Bryggan) för att skapa en fungerande blandstad genom att tillskapa ca 130 nya bostäder och ytor för verksamheter i bottenvåningen så som handel och kontor m.m. längst ett viktigt stråk i staden.

Vad händer just nu?

Samrådet är avslutat och nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter och se vad som eventuellt måste göras utifrån dessa. Nästa tillfälle att påverka projektet är i granskningsskedet.

Karta

Status och handlingar

Diarienummer

  • Diarienummer SBKBN0301/12
  • Diarienummer FKFN5379/13
  • Planens formella namnDetaljplan för bostäder och verksamheter vid Brogatan (Kv Röda Bryggan) inom stadsdelen Pustervik

Aktuell tidplan

    • Projektstart2016

Handläggare