Plan- och byggprojekt

Bergsjön - Bostäder och förskola vid Merkuriusgatan

SDN Östra Göteborg. Stadsdel Bergsjön.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för ca 300 lägenheter samt en förskola vid Merkuriusgatan och Tellusgatan i Bergsjön. Detaljplanen omfattar flerbostadshus (hyresrätter) på Familjebostäders fastighet (Bergsjön 767:279) där tidigare parkeringsgarage låg. Övrig mark inom planområdet är kommunal och området har markanvisats. Egnahemsbolaget planerar för äganderätter/bostadsrätter och HP boendeutveckling planerar för bostadsrätter i flerbostadshus i samarbete med UBAB (Ulricehamns betong AB).

Denna plan ingår i BoStad2021.
BoStad2021 är namnet på ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och byggaktörerna. Satsningen innebär att 7000 nya bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara färdigställda år 2021 då Göteborg fyller 400 år. Läs mer om BoStad2021

Vad händer just nu?

Planen godkändes av byggnadsnämnden den 29 augusti 2017. Planen går nu vidare till kommunfullmäktige för antagande.

Karta

Status och handlingar

Bebyggelse

 • Planerade hyresrätter0 stycken
 • Planerade bostadsrätter0 stycken
 • Planerade villor/radhus0 stycken
 • ÖvrigtHär planeras för 307 hyresrätter och bostadsrätter. stycken

Diarienummer

 • Diarienummer SBKBN0516/14
 • Diarienummer FKFN5221/15
 • Planens formella namnDetaljplan för bostäder och förskola vid Merkuriusgatan inom stadsdelen Bergsjön.

Aktuell tidplan

  • Byggstart2017-12-31
  • Projektavslut2019-12-31

Handläggare

Byggherrar

 • Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

 • Familjebostäder och Göteborgs Stad