Plan- och byggprojekt

Lundby - Bostäder och verksamheter i Frihamnen etapp 1

SDN Lundby. Stadsdel Tingstadsvassen.

Första detaljplanen medger cirka 3 000 bostäder och cirka 2 000 arbetsplatser. Av detta planeras 1 000 bostäder och 1 000 arbetsplatser stå klart 2021. Syftet med planen är att skapa förutsättningar för att låta stadskärnan växa över älven med en tät, grön blandstad för att knyta samman stadens norra och södra delar. Frihamnen ska bli en stadsdel där det ska vara lätt att leva hållbart – socialt, miljömässigt och ekonomiskt.

På alvstaden.se kan du läsa mer om Frihamnen
Arbetet med gestaltningen av Jubileumsparken
Vill du se och kommentera förslaget i Cityplanner?
Lägg in dina egna förslag i 3D-verktyget min stad
Filmklipp: Nu växer Göteborgs innerstad över Göta älv

Vad händer just nu?

Samrådet är avslutat och nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter och se vad som eventuellt måste göras utifrån dessa. Nästa tillfälle att påverka projektet är i granskningsskedet.

Karta

Status och handlingar

Diarienummer

  • Diarienummer SBKBN0612/14
  • Diarienummer FK FN6325/14
  • Planens formella namnDetaljplan för Blandstadsbebyggelse i Frihamnen, etapp 1, inom stadsdelen Lundbyvassen i Göteborg

Handläggare

Markägare

  • Älvstranden Utveckling AB