Plan- och byggprojekt

Järnbrott - Bostäder och lokaler vid Radiotorget

SDN Askim-Frölunda-Högsbo. Stadsdel Järnbrott.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för fler bostäder intill Radiotorget. Kring delar av torget prövas ny bebyggelse som ska ersätta befintlig bebyggelse. Lokaler ska fortsatt finnas i bottenplan. Bostadsbebyggelse ska också prövas i nya lägen direkt norr och väster om torget. Markanvisning pågår av området norr om torget.

Denna plan ingår i BoStad2021.
BoStad2021 är namnet på ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och byggaktörerna. Satsningen innebär att 7 000 nya bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara. färdigställda år 2021 då Göteborg fyller 400 år. Läs mer om BoStad2021

Vad händer just nu?

Planen godkändes av byggnadsnämnden den 20 december 2016 och kommunfullmäktige antog planen den 18 maj 2017. Den är nu överklagad till Mark- och miljödomstolen.

Karta

Status och handlingar

Bebyggelse

 • Planerade hyresrätter0 stycken
 • Planerade bostadsrätter0 stycken
 • Planerade villor/radhus0 stycken
 • ÖvrigtHär planeras det för 114 hyresrätter och bostadsrätter. stycken

Diarienummer

 • Diarienummer SBKBN0363/14
 • Diarienummer FKFN2917/15
 • Planens formella namnDetaljplan för bostäder och lokaler vid Radiotorget inom stadsdelen Järnbrott i Göteborg, en del av Jubileumssatsningen

Aktuell tidplan

  • Byggstart2017-12-31
  • Projektavslut2019-12-31

Handläggare

Byggherrar

 • Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

 • Göteborgs Stad