Plan- och byggprojekt

Krokslätt - Bostäder väster om Ebbe Lieberathsgatan Katrinedalsgatan

SDN Centrum. Stadsdel Krokslätt.

Planläggning för bostäder, ca 190 lägenheter, samt möjlighet till verksamheter i bottenplan utefter Ebbe Lieberathsgatan i kommungränsen till Mölndals stad. I enlighet med översiktsplanens intention om stadsutveckling av området är byggherren JM AB och Kjellgren Kaminsky Arkitekter med i planprocessen.

Denna plan ingår Bostad2021. Bostad2021 är namnet på ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och byggaktörerna. Satsningen innebär att 7 000 nya bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara färdigställda år 2021 då Göteborg fyller 400 år. Läs mer om BoStad2021

Vad händer just nu?

Planen antogs av byggnadsnämnden den 21 mars 2017. Den är nu överklagad och har skickats till Mark- och miljödomstolen

Karta

Status och handlingar

Bebyggelse

 • Planerade hyresrätter0 stycken
 • Planerade bostadsrätter197 stycken
 • Planerade villor/radhus0 stycken
 • Övrigt stycken

Diarienummer

 • Diarienummer SBKBN1052/15
 • Diarienummer FKFN5223/15
 • Planens formella namnDetaljplan för Bostäder väster om Ebbe Lieberathsgatan/Katrinedalsgatan inom stadsdelen Krokslätt, en del av Jubileumssatsningen

Aktuell tidplan

  • Byggstart2018-12-31
  • Projektavslut2020-12-31

Handläggare

Byggherrar

 • Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

 • JM AB har tecknat optionsavtal med fastighetsägare inom området