Plan- och byggprojekt

Järnbrott - Bostäder m m vid Guldmyntsgatan

SDN Askim-Frölunda-Högsbo. Stadsdel Järnbrott.

Projektet avses mynna i en detaljplan som är flexibel för olika byggnadslösningar, men som är tydlig med att reglera de kvalitetsfrågor som rör den övergripande gestaltningen av området. Byggnationen i området är tänkt att genomföras av flera olika byggherrar, både stora och små. Markanvisning har skett efter samrådet till två hyresrättsbyggare och två bostadsrättsbyggare, samt markreservation till tre bygg-/bogemenskaper. Därför är kombinationen av kvalitetssäkring och flexibilitet avgörande för en bra detaljplan.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2017-05-24. Detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5327.

Karta

Status och handlingar

Bebyggelse

  • Planerade hyresrätter160 stycken
  • Planerade bostadsrätter160 stycken
  • Planerade villor/radhus0 stycken
  • Övrigt110 lägenheter beräknas byggas som Bogemenskap. stycken

Diarienummer

  • Diarienummer SBKBN0589/11
  • Diarienummer FKFN4975/11
  • Planens formella namnBostäder mm vid Guldmyntsgatan inom stadsdelen Järnbrott

Handläggare

Markägare

  • Göteborgs stad

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området