Plan- och byggprojekt

Järnbrott - Bostäder och förskola vid Nymilsgatan

SDN Askim-Frölunda-Högsbo. Stadsdel Järnbrott.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för ca 300 lägenheter samt förskola inom området för fd Motortekniska Gymnasiet, fastigheten Järnbrott 148:1. Detaljplanen ska även medge verksamheter i bottenplan där det är lämpligt. Området har markanvisats och Alaska Fastigheter AB/Lejonstaden AB (bostadsrätter) och Nordfeldts (hyresrätter) ska tillsammans hitta en 50/50% fördelning i boendeformer. Bebyggelsen ska uppföras som lågenergibyggnader med ambitionen mot nollenergibyggnader samt andra lösningar som underlättar för en ekologiskt hållbar vardag.

Denna plan ingår Bostad2021.
Bostad2021 är namnet på ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och byggaktörerna. Satsningen innebär att 7 000 nya bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara färdigställda år 2021 då Göteborg fyller 400 år. Läs mer om BoStad2021

Vad händer just nu?

Planen antogs av byggnadsnämnden den 25 april 2017, den är nu överklagad till Mark- och miljödomstolen.

Karta

Status och handlingar

Bebyggelse

 • Planerade hyresrätter0 stycken
 • Planerade bostadsrätter0 stycken
 • Planerade villor/radhus0 stycken
 • ÖvrigtHär planeras för 320 nya lägenheter, både hyresrätter och bostadsrätter. stycken

Diarienummer

 • Diarienummer SBKBN0667/14
 • Diarienummer FKFN4451/15
 • Planens formella namnDetaljplan för Bostäder vid Nymilsgatan inom stadsdelen Järnbrott

Aktuell tidplan

  • ProjektstartHösten 2014
  • Byggstart2017-12-31
  • Projektavslut2019-12-31

Handläggare

Byggherrar

 • Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

 • Kommunen -markanvisning har genomförts