Plan- och byggprojekt

Järnbrott - Bostäder och förskola vid Nymilsgatan

SDN Askim-Frölunda-Högsbo . Stadsdel Järnbrott

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för ca 300 lägenheter samt förskola inom området för fd Motortekniska Gymnasiet, fastigheten Järnbrott 148:1. Detaljplanen ska även medge verksamheter i bottenplan där det är lämpligt. Området har markanvisats och Alaska Fastigheter AB/Lejonstaden AB (bostadsrätter) och Nordfeldts (hyresrätter) ska tillsammans hitta en 50/50% fördelning i boendeformer. Bebyggelsen ska uppföras som lågenergibyggnader med ambitionen mot nollenergibyggnader samt andra lösningar som underlättar för en ekologiskt hållbar vardag.Denna plan ingår Bostad2021. Bostad2021 är namnet på ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och byggaktörerna. Satsningen innebär att 7 000 nya bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara färdigställda år 2021 då Göteborg fyller 400 år.

Vad händer just nu?

Granskningsperioden är avslutad och nu pågår arbetet med att färdigställa ett slutligt förslag som byggnadsnämnden får ta ställning till.

Karta

Status och handlingar

Diarienummer

  • Diarienummer SBKBN0667/14
  • Diarienummer FKFN4451/15
  • Planens formella namnDetaljplan för Bostäder vid Nymilsgatan inom stadsdelen Järnbrott

Aktuell tidplan

    • ProjektstartHösten 2014

Handläggare

Markägare

  • Kommunen -markanvisning har genomförts