Adresser

Vi på stadsbyggnadskontoret ansvarar för adressättning och kan hjälpa dig att få en korrekt adress.

Adressflödet i samhället

Aktuella och korrekta adresser med koppling till geografin är grundläggande för en rad verksamheter i olika delar av samhället. Adresserna knyter samman personer, företag och verksamheter med platsen.

Exempel på verksamheter där adresserna är centrala är:

 • Räddningstjänsten och polisen
 • post och distribution
 • folkbokföringen
 • transportplanering
 • navigering och kommunal ärendehantering.

Aktuella och korrekta adresser ger stor samhällsnytta

Inom EU är tillgången till lägesanknutna gatuadresser prioriterad och i EG-direktivet INSPIRE är detta en av de data-teman som ligger högst upp på dagordningen. Heltäckande och tillförlitlig adressinformation som gäller alla bostäder, företag, verksamheter och fritidsbebyggelse sparar liv, tid och pengar. Den skyddar också egendom, skonar miljön och bidrar till näringslivets tjänsteutveckling. Att kommunerna medverkar i adressättningsarbetet är grunden för samhällets tillgång till aktuella och otvetydiga adresser.

  Frågor och svar

  • Är det okej att hitta på egna adresser?

   Nej, det är kommunen som beslutar om adresser och för in dem i fastighetsregistret. Det räcker inte med att bara sätta upp en skylt för att en adress ska bli gällande. 

  • Varför finns inte min adress med på Eniro, Hitta.se eller i min GPS?

   Olika kartleverantörer uppdaterar adresserna olika ofta. Kontakta geodata för att säkerställa att din adress är gällande om den inte fungerar under en längre period. 

  • Varför står det fel gatunamn på till exempel Googles, Eniros eller Hittas kartor?

   Det kan bero på att vägen inte har fått rätt namn i Nationella vägdatabasen (NVDB). Det kan kontrolleras på Trafikverkets sida för NVDB . Meddela oss så kan vi ta det vidare till Trafikverket.

  • Vad har jag för postnummer?

   Kontakta PostNord

   Kontaka PostNord

  Filer och dokument