Beställ övrig mätning

Det är viktigt att en byggnad uppförs på rätt plats. Fel placering på tomten eller fel höjdläge kan leda till dels anspråk på skadestånd från berörda grannar, dels kostnader för att rätta till fel i påbörjat bygge. Kontakta oss för mätuppdrag.

Längre handläggningstid

3 maj 2017 Mät -och kartenheten har just nu hög belastning och handläggningstiden är längre än normalt.

Lämna därför in din ansökan minst tio dagar innan önskad tid för utförande.

Information

Övrig mätning

  • Vid fastighetsbildning kan du beställa mätning för underlag till förrättningskartor samt markering av fastighetsgränser.
  • Du kan beställa specialmätningar av olika slag, till exempel bygg- och pålmätning, byggnät, sättningsmätningar med mera.
  • Du kan beställa inmätning av byggnader, vägar med mera.
  • Vi ansvarar för Göteborgs Stads stomnät. Vi utför mätning på uppdrag och beräkning till utbyggnad och underhåll av nätet.

Avgift för utstakning och lägeskontroll

  • Vid utstakning och lägeskontroll tar vi ut en avgift enligt taxa som är fastställd av kommunfullmäktige, avgiften faktureras tillsammans med beslutet om startbesked.

    Så beställer du övrig mätning