Beställning av utstakning

Det är viktigt att en byggnad uppförs på rätt plats. Fel placering på tomten eller fel höjdläge kan leda till dels anspråk på skadestånd från berörda grannar, dels kostnader för att rätta till fel i påbörjat bygge.

Längre handläggningstid

3 maj 2017 Mät -och kartenheten har just nu hög belastning och handläggningstiden är längre än normalt.

Lämna därför in din ansökan minst tio dagar innan önskad tid för utförande.

Vad innebär en utstakning?

  • Läget av en byggnad eller anläggning märks ut på marken. Det ska placeras precis som det beslutats i bygglovet.
  • Utstakning görs normalt innan schaktning sker.
  • Vid utstakning ingår även en höjd att utgå ifrån (höjdfix).
  • När utstakningen görs i eller vid gräns ska grannar kallas till utstakningen.

    Så beställer du utstakning