Beställning av utstakning

Det är viktigt att en byggnad eller anläggning uppförs på rätt plats. Fel placering på tomten eller fel höjdläge kan leda till skadestånd från berörda grannar och kostnader för att rätta till fel i påbörjat bygge.

Vad innebär en utstakning?

  • Läget av en byggnad eller anläggning märks ut på marken (t.ex. spray, träpåle, hål i berg etc). Det ska placeras precis enligt bygglovsbeslutet.
  • Det ingår två typer av utstakning:
  1. - Grovutstakning (sprayar hörnen)
  2. - Finutstakning (sätter noggranna utdrag)
  • Vid utstakning sätter vi färdig fasad
  • Utstakning görs normalt innan schaktning sker.
  • Vid utstakning ingår även en höjd att utgå ifrån (höjdfix).

    Så beställer du utstakning