Beställning av utstakning

Det är viktigt att en byggnad uppförs på rätt plats. Fel placering på tomten eller fel höjdläge kan leda till dels anspråk på skadestånd från berörda grannar, dels kostnader för att rätta till fel i påbörjat bygge.

Vad innebär en utstakning?

  • Läget av en byggnad eller anläggning märks ut på marken. Det ska placeras precis som det beslutats i bygglovet.
  • Utstakning görs normalt innan schaktning sker.
  • Vid utstakning ingår även en höjd att utgå ifrån (höjdfix).
  • När utstakningen görs i eller vid gräns ska grannar kallas till utstakningen.