Beställning av lägeskontroll

Det är viktigt att en byggnad uppförs på rätt plats. Fel placering på tomten eller fel höjdläge kan leda till dels anspråk på skadestånd från berörda grannar, dels kostnader för att rätta till fel i påbörjat bygge.

Vad innebär en lägeskontroll?

Vi kontrollerar att byggnaden eller anläggningen kommit i det läge på fastigheten som bygglovet anger. Lägeskontroll görs normalt efter att grundläggningen utförts.