Beställning av gränsanvisning

Ska du sätta en häck? Vill du veta om det gamla äppleträdet står på din eller grannens mark? Då kan du beställa en gränsanvisning.

Vad innebär en gränsanvisning?

  • I första hand anvisar vi de fysiska gränsmarkeringarna. Saknas dessa anvisas gränsen med till exempel sprayfärg och trästicka.
  • Efter önskemål kan vi även spraya ut markering på linje mellan två gränsmarkeringar.
  • En förutsättning för gränsanvisning är att gränserna är fastställda. Hör med mätenheten om detta.
  • En gränsanvisning får inte rättskraft, det vill säga den är inte juridiskt bindande.
  • Några varaktiga gränsmarkeringar sätts inte ut vid en gränsanvisning. Kan endast ske vid fastighetsförrättning hos Lantmäteriet.

    Så beställer du gränsanvisning