Beställning av gränsanvisning

Ska du sätta en häck? Vill du veta om det gamla äppleträdet står på din eller grannens mark? Då kan du beställa en gränsanvisning.

Längre handläggningstid

3 maj 2017 Mät -och kartenheten har just nu hög belastning och handläggningstiden är längre än normalt.

Lämna därför in din ansökan minst tio dagar innan önskad tid för utförande.

Vad innebär en gränsanvisning?

  • Vid en gränsanvisning markeras gränsen med markering till exempel trästicka eller sprayfärg.
  • En gränsanvisning kan bestå av utstakning av gräns mellan befintliga gränsmarkeringar men också lokalisering av överväxta eller delvis raserade gränsmärken.
  • Några nya gränsmarkeringar sätts inte ut vid en gränsanvisning.
  • En förutsättning för gränsanvisning är att gränserna är fastställda och beräknade. En gränsanvisning får inte rättskraft, det vill säga den är inte juridiskt bindande.

    Så beställer du gränsanvisning