Beställning av gränsanvisning

Ska du sätta en häck? Vill du veta om det gamla äppleträdet står på din eller grannens mark? Då kan du beställa en gränsanvisning.

Vad innebär en gränsanvisning?

  • Vid en gränsanvisning markeras gränsen med markering till exempel trästicka eller sprayfärg.
  • En gränsanvisning kan bestå av utstakning av gräns mellan befintliga gränsmarkeringar men också lokalisering av överväxta eller delvis raserade gränsmärken.
  • Några nya gränsmarkeringar sätts inte ut vid en gränsanvisning.
  • En förutsättning för gränsanvisning är att gränserna är fastställda och beräknade. En gränsanvisning får inte rättskraft, det vill säga den är inte juridiskt bindande.