Beställning arbetspunkt

Vi kan leverera önskade mätpunkter med koordinater i plan från referenssystemet Sweref 99 12 00 samt höjdkoordinater i RH2000.

    Så beställer du arbetspunkt