Beställning arbetspunkt

Vi kan leverera önskade mätpunkter med koordinater i plan från referenssystemet Sweref 99 12 00 samt höjdkoordinater i Göteborgs höjdsystem GH88 eller RH2000.