Beställning arbetspunkt

Vi kan leverera önskade mätpunkter med koordinater i plan från referenssystemet Sweref 99 12 00 samt höjdkoordinater i Göteborgs höjdsystem GH88 eller RH2000.

Längre handläggningstid

3 maj 2017 Mät -och kartenheten har just nu hög belastning och handläggningstiden är längre än normalt.

Lämna därför in din ansökan minst tio dagar innan önskad tid för utförande.

    Så beställer du arbetspunkt