Ansökan om fristående sakkunnig

Sakkunnig för utstakning och lägeskontroll ska inneha färdighet enligt HMK (Handbok i mät- och kartfrågor).

Vem utför utstakning/lägeskontroll?

  • Den ska utföras av mätningskompetent person (sakkunnig) och ska inneha färdighet enligt HMK (Handbok i mät- och kartfrågor), läs mer om mät- och kartfrågor på Lantmäteriet.
  • Den kan utföras av stadsbyggnadskontoret eller av byggherrens sakkunnige om han eller hon efter prövning av kontoret bedöms kunna ta ansvar för arbetet.

Anmäl sakkunnig till stadsbyggnadskontoret för godkännande.

    Så ansöker du om fristående sakkunnig