Ansökan om fristående sakkunnig

Sakkunnig för utstakning och lägeskontroll ska inneha färdighet enligt HMK (Handbok i mät- och kartfrågor).

Längre handläggningstid

3 maj 2017 Mät -och kartenheten har just nu hög belastning och handläggningstiden är längre än normalt.

Lämna därför in din ansökan minst tio dagar innan önskad tid för utförande.

Vem utför utstakning/lägeskontroll?

  • Den ska utföras av mätningskompetent person (sakkunnig) och ska inneha färdighet enligt HMK (Handbok i mät- och kartfrågor), läs mer om mät- och kartfrågor på Lantmäteriet.
  • Den kan utföras av stadsbyggnadskontoret eller av byggherrens sakkunnige om han eller hon efter prövning av kontoret bedöms kunna ta ansvar för arbetet.

Anmäl sakkunnig till stadsbyggnadskontoret för godkännande.

    Så ansöker du om fristående sakkunnig