Mätning

Det är viktigt att en byggnad eller anläggning uppförs på rätt plats. Fel placering på tomten eller fel höjdläge kan leda till skadestånd från berörda grannar och kostnader för att rätta till fel i påbörjat bygge.

Det är viktigt att en byggnad eller anläggning uppförs på rätt plats. Fel placering på tomten eller fel höjdläge kan leda till skadestånd från berörda grannar och kostnader för att rätta till fel i påbörjat bygge.

Ska du sätta en häck? Vill du veta om det gamla äppleträdet står på din eller grannens mark? Då kan du beställa en gränsanvisning.

Vi kan leverera önskade mätpunkter med koordinater i plan från referenssystemet Sweref 99 12 00 samt höjdkoordinater i RH2000.

Vill du ha specialmätningar, kan du t.ex. beställa bygg- och pålmätning, sättningsmätning, inmätning av byggnader, vägar, höjder etc.