Oklarheter kring din fastighet

Har du oklarheter kring din fastighet? En bra start kan vara att besöka stadsbyggnadskontorets arkiv för att ta fram handlingar som berör just din fastighet. Här får du också reda på hur du gör för att reda ut oklarheter.

All mark är indelad i fastigheter. Skiljelinjen mellan fastigheter är en fastighetsgräns som går mellan gränspunkter. Gränspunkterna är i de allra flesta fall markerade på marken med rör, betongplintar eller liknande men även en stenmur eller råsten kan utgöra en gräns.

Vi kan hjälpa dig med till exempel utredning och beslut om hur gränserna går mellan olika fastigheter.