Oklarheter kring din fastighet

All mark är indelad i fastigheter. Skiljelinjen mellan fastigheter är en fastighetsgräns som går mellan gränspunkter. Gränspunkterna är i de allra flesta fall markerade på marken med rör, järndubbar eller liknande men även en stenmur eller råsten kan utgöra en gräns.

Om gränsen för din fastighet är oklar eller innebörden av en rättighet är otydlig kan vi hjälpa dig att klargöra detta genom fastighetsbestämning.