Fastighetsregistret

I fastighetsregistret hittar du information om landets alla fastigheter, samfälligheter, gemensamhetsanläggningar med mera. Uppgifterna i fastighetsregistret är uppdelade i tre delar.

Gör utdrag från fastighetsregistret

Stadsbyggnadskontorets arkiv har hand om våra akter och handlingar. Där kan du själv ta fram fastighetsinformation via våra självservicedatorer eller ta hjälp av arkivets personal för att plocka fram akter och handlingar. Du kan även se all information och akter på din egen fastighet via Lantmäteriets tjänst min fastighet.

Om du har frågor om fastighetsregistrets allmänna del inom Göteborgs Stad, kontakta oss på lantmäteriavdelningen, se kontaktuppgifter längst ner på sidan. För frågor om inskrivningsdelen ska du kontakta inskrivningsmyndigheten på Lantmäteriet. Vid frågor om taxeringsdelen kontaktar du Skatteverket.

Allmänna delen

Utgör det officiella registret över Sveriges indelning i fastigheter och samfälligheter. Vi uppdaterar det mesta av den allmänna delen för fastigheter inom Göteborg:

  • uppgifter om fastigheter och samfälligheter
  • koordinater, planer och bestämmelser
  • kvarter, gemensamhetsanläggningar samt registerkartan.

Inskrivningsdelen

  • lagfarts- och tomträttsuppgifter, till exempel köpeskilling, köpedatum och ägare
  • inteckningar, rättighetsinskrivningar
  • anteckningar och uppgifter om äldre förhållanden

Taxeringsuppgiftsdelen (hanteras av Skatteverket)

  • taxerings- och värderingsenhetsuppgifter för mark och byggnader