Ändra eller dela en fastighet

Funderar du på att dela din fastighet? Oavsett bakomliggande tanke bör du fundera på vilka förutsättningarna är och vad förändringen kommer att innebära i form av inverkan på omgivningen, som till exempel utsikt, insyn, ljusinsläpp eller närhet till granne.

Vill du göra en fastighetsindelning? Då behöver du ansöka om en lantmäteriförättning. En fastighet kan avgränsas både i höjd- och i djupled. Det innebär att våningsplan och anläggningar inom samma byggnad kan ha olika ägare.

En ägarlägenhet är en tredimensionell fastighet - det vill säga en fastighet som i sin helhet är avgränsad både horisontellt och vertikalt - som inte är avsedd att rymma annat än en enda bostadslägenhet.