Kartor, mätning, lantmäteri

Geodataavdelningen arbetar med insamling, lagring och tillhandahållande av geografisk information samt IT-drift och support. Vi tillgodoser staden med grundläggande geografiska data såsom primärkarta, översiktskarta, ortofoto och belägenhetsadresser. Vi utför också olika typer av beräkningar, mätningar, GIS-analyser och 3D-visualiseringar.