Förändrade rutiner på byggavdelningen

Göteborg växer så det knakar och efterfrågan på stadsbyggnadskontorets tjänster ökar. Vi utvecklar därför verksamheten för att möta detta. Vi vill ge hög service och hög kvalitet till göteborgare och näringsliv som vill bygga. En del i detta är att effektivisera bygglovhandläggningen så att våra kunder får rätt service vad gäller bygglov och bygginspektion.

När du ska ansöka om bygglov hanteras din ansökan i tur och ordning i en kö. Vi tar ärenden i turordning efter ankomstdatum. Kön är idag lång och vi arbetar så effektivt vi kan men kan i dagsläget inte säga när varje enskilt ärende får en handläggare. Just nu arbetar de olika arbetsgrupperna med ärenden som kommit in under hösten.

Vi arbetar med olika åtgärder för att förbättra situationen för dig som kund, men i nuläget kommer fullständiga ansökningar inte alltid att få ett beslut inom de lagstadgade tio veckor vi har på oss.

För att underlätta har vi några frågor och svar på vad vi har gjort och vad vi gör för att förbättra, men också vad du som kund kan tänka på för att snabba på processen.

  Frågor och svar

  • Vad har ni gjort för kunderna för att snabba på handläggningstiderna?

   Vi har gjort många åtgärder för att handläggningen ska snabbas på och för att minska den kö vi i dagsläget har. Ärenden som kommer in till oss nu får, efter att en handläggare utsetts, oftast en snabbare handläggning än tidigare.

   Några av de åtgärder vi gjort är:

   · Anställt och anställer kontinuerligt handläggare och inspektörer till avdelningen.

   · Tagit in konsulter.

   · Arbetat med att förbättra introduktionen för nyanställda, så att de snabbare och enklare kan komma in i arbetet.

   · Ändrat vårt arbetssätt med koordinatorer som gör att flödet av ärenden blir smidigare.

   · Frigjort tid för handläggning genom att bland annat minska och effektivisera tider för möten.

   · Lyft bort handläggarna från den besöks- och telefonrådgivning vi tidigare haft.

   · Skapat en ny kundenhet som med hög kompetens kommer att kunna möta våra kunder, ge guidning och råd.

  • Jag har tidigare varit på rådgivning hos er och träffat en handläggare, hur ska jag nu gå tillväga för att få svar på mina frågor?

   Du får svar på dina frågor i kundmottagningen som hjälper dig med övergripande och allmän vägledning och information. Skillnaden är att mer komplicerade frågor, om tex. vad som är möjligt att bygga, får du först efter att du lämnat in en ansökan och fått en handläggare.

  • Vad ska du som kund tänka på om du funderar på att söka bygglov eller startbesked?

   • Ta kontakt med vår kundmottagning, de kan guida dig, ge råd och information. Kom gärna på besök eller e-posta oss. Vill du ha fördjupad information om din fråga behöver du ansöka om bygglov och få hjälp av en handläggare.
   • Tänk på att vara ute i väldigt god tid med din ansökan. Våren är vår högsäsong så ansök redan nu om du vill bygga till sommaren!
   • Ansök med kompletta digitala handlingar så går processen snabbare. Ta del av våra checklistor och exempelritningar för att få guidning. Vill du ha hjälp med ritningar inför ansökan rekommenderar vi att du kontaktar en arkitekt. De är insatta i byggregler och kan hjälpa dig med smarta lösningar och hur du kan tänka kring eventuella detaljplaneregler som gäller för din fastighet.
   • Om du vill ha en första bedömning om det du tänkt bygga är möjligt att genomföra, skicka in en ansökan med enklare skisser i ett första skede. Det räcker med skisser så vi kan se hur stort du tänkt dig och en situationsplan kring var du tänkt placera exempelvis en tillbyggnad. Vi kontaktar dig efter du skickat in din ansökan. Du kan komplettera i efterhand, revidera din ansökan eller kostnadsfritt dra tillbaka den om det skulle visa sig att projektet inte är lämpligt enligt de lagar och regler som finns.