Ansök om bygglov och andra byggärenden

Du kan välja att ansöka digitalt eller via pappersblankett. Ta gärna del av vår film som visar vad du behöver tänka på när du gör din ansökan på webben.

Ditt bygglov tar längre tid

22 augusti 2017

Just nu tar det längre tid än vanligt innan en handläggare börjar arbeta med din ansökan.

Ditt ärende kommer inte att få ett beslut inom tio veckor från det att ärendet är fullständigt.

Det är många som hör av sig till oss för att fråga om just sina ärenden. Vi arbetar så effektivt vi kan men kan i dagsläget inte säga när ditt ärende kommer att få en handläggare. Just nu arbetar vi med ärenden som kommit in under maj månad och tidigare. Vi tar ärenden i turordning efter ankomstdatum.

Vi beklagar väntetiden, och tackar för ditt tålamod.

Din ansökan behandlas snabbare om den är fullständig. Se till att alla handlingar som behövs till din ansökan är korrekt utförda. Använd gärna våra checklistor som stöd.

Den 1 juli 2017 trädde ändringar i bland annat plan- och bygglagen i kraft

3 juli 2017

Den 1 juli 2017 trädde ändringar i plan- och bygglagen, PBL, plan och byggförordningen PBF, Boverkets byggregler, BBR i kraft. Ändringarna innebär att vissa åtgärder inte längre kräver lov. Under vissa förutsättningar gäller detta till exempel för:

 • Säsongsuppställning av fritidsbåt eller husvagn på en- och tvåbostadshus
 • Balkonger och burspråk som är planenliga på en- och tvåbostadshus
 • Mindre skyltar

Läs mer på Boverkets hemsida kring reglerna och detaljerna i sin helhet.

Även Bullerförordningen som reglerar tillåtna ljudnivåer vid bostadshus ändrades 1 juli 2017.

.

Här ansöker du

Ansök här

När du startar din digitala ansökan kommer du till en sida utanför goteborg.se.

Om du har skyddad identitet ska du alltid söka via pappersblankett.

Att tänka på när du ansöker

Se gärna vår film om vad du behöver tänka på när du ansöker om bygglov och andra byggärenden.

När du ansöker behöver du:

 • en giltig e-legitimation
 • din fastighetsbeteckning, till exempel Nordstaden 15:12.
 • fackmässigt utförda ritningar i digital form, gärna i pdf-format. Filerna får inte överstiga 15 megabyte/fil. Större filer kan göra att din ansökan inte registreras. Går det inte att komprimera filerna kan du ansöka digitalt och skickar sedan in ritningarna med posten.
 • Observera att du måste bifoga varje enskild ritning i en separat pdf.

Ansöker du via pappersblankett istället?

Ansöker du via vår e-tjänst behöver du ingen ansökningsblankett

Ansökan för byggärenden

Information om ansökan

 • Din ansökningsblankett måste vara ifylld och underskriven.
 • Ritningarna ska vara fackmässigt utförda och alla handlingar i ansökan ska märkas med aktuell fastighetsbeteckning.
 • Handlingarna ska lämnas in i ett exemplar.
 • Du kan inte lämna in ansökan eller handlingar på USB i dagsläget

Format på ritningar?

A3 (29,7 cm x 42,0 cm)
A4 (21,0 cm x 29,7 cm).
Vid större projekt ska en omgång vara i; A1 (59,4 cm x 84,1 cm), vikta till A4, samt en omgång i A3.

Skicka eller lämna dina handlingar

Per post: Stadsbyggnadskontoret, Box 2554, 40317 Göteborg

På plats: Köpmansgatan 20, entréplan. När det är stängt finns ett postfack i huvudentréns dörr.

Alla beslut debiteras

Alla beslut debiteras, även avslag och avvisade ansökningar. Återtar du din ansökan innan beslut, debiteras du inget. Din ansökan kan avvisas, om vi inte har fått in efterfrågade kompletteringar inom utsatt tid. Läs mer under avgifter och taxa.