Ansök om bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidrag är ett bidrag för dig som har en funktionsnedsättning och som behöver anpassa din bostad så att den blir så funktionell som möjligt för dig. Du som har en funktionsnedsättning ska kunna leva som alla andra i en egen bostad.

Med hjälp av bidraget kan du få din bostad anpassad till dina behov. Du ska kunna förflytta dig, sova och vila, sköta hygienen, laga mat och äta samt ta dig in i och ut ur bostaden. Bidrag beviljas till att anpassa bostadens fasta funktioner.

  Information och regler

  Vem som kan beviljas bidrag regleras i lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. Kommunen är aldrig beställare eller utförande av anpassning utan beslutar endast om bidragets storlek. Bidragets storlek ska motsvara skälig kostnad för anpassningen.

  Vem kan söka?

  • du som har en funktionsnedsättning
  • du som bor i samma hushåll som en person med funktionsnedsättning

  Behöver du hjälp med att söka bidraget kan du utse ett ombud. Ditt ombud behöver då en fullmakt för att kunna hjälpa till. Använd blanketten: Fullmakt för ombud

  Via länkarna kan du ta del av mer information och regler om bostadsanpassningsbidrag.

  Så här gör du

  1. Läs igenom information och regler

   Via länkarna kan du läsa om reglerna för bostadsanpassningsbidraget.

  2. Kontakta din vårdgivare eller vårdcentral

   Du behöver ett intyg från en arbetsterapeut eller annan sakkunnig som styrker behovet av anpassningen. Du behöver inget intyg om du bara ska ansöka om bidrag för att anpassa trösklarna i din bostad. Läs mer om intyg från sakkunnig här.

  3. Fastighetsägarens medgivande

   Boverket har ändrat föreskrifterna till lagen om bostadsanpassningsbidrag och fastighetsägarens medgivande är inte längre ett krav för att beviljas bidrag. Bor du i hyresrätt eller bostadsrätt? Läs mer om fastighetsägarens medgivande här.

  Ansök om bostadsanpassningsbidrag

  Ansök på webben

  Du ansöker enklast här på sidan.

  Ansök om bostadsanpassningsbidrag

  Då kan du direkt få en bekräftelse på att din ansökan har registrerats och följa ditt ärende under handläggningsprocessen via Mina ärenden. Du ska alltid använda din egen e-legitimation. Du som inte kan ansöka på webben kan istället skicka in din ansökan per post. Personer med skyddade personuppgifter ska alltid skicka ansökan per post. Även du som hyr din bostad i andra hand ska skicka ansökan per post.

  Ansök via blankett

  Här hittar du blanketten som du kan skicka per post: Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

  Komplettera din ansökan

  Om du ska komplettera din ansökan med intyg eller andra bilagor i efterhand skicka dem till: Göteborgs Stad Fastighetskontoret, Bostadsanpassningsenheten, Box 2258, 403 14 Göteborg eller per
  e-post: fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se.

  Tietoa suomeksi/Information på finska

  Asunnon sopeuttaminen