Talböcker

För dig som har svårt att läsa finns talböcker. Talböcker är inlästa böcker som du kan lyssna på. Det finns ett stort och brett urval av talböcker att välja bland.

Foto: Anna Johansson

Vad är en talbok?

Talböcker är inlästa böcker för alla som har svårt att läsa tryckt text. De produceras genom ett undantag i upphovsrättslagen och kan bara lånas på bibliotek eller laddas ner av dig som har fått ett nedladdningskonto på ett bibliotek. De ska inte förväxlas med ljudböcker som alla får låna och som kan köpas.

Vem får låna talböcker?

Talböcker får lånas av personer med:

  • synskada
  • rörelsehinder
  • läs- och skrivsvårigheter
  • afasi
  • hörselskada
  • koncentrationsnedsättning
  • tillfällig läsnedsättning

För att låna talböcker på biblioteket behöver du ett talbokslånekort. Det skaffar du dig på biblioteket. Du behöver inte visa upp något intyg för att få ett talbokslånekort.

Så här lånar du talböcker

Ladda ner talböcker hemifrån

Du som har ett talbokslånekort kan även få ett eget nedladdningskonto hos Myndigheten för tillgängliga medier, MTM. Där hittar du över 100 000 talböcker att välja bland. Genom ditt egna nedladdningskonto så kan du ladda ner böckerna direkt till din dator, surfplatta eller mobiltelefon. För att registrera dig för ett nedladdningskonto måste du boka en tid och besöka ett bibliotek. På Stadsbiblioteket 300m2 kan du inte få hjälp med att skaffa ett nedladdningskonto. Om du är under 18 år så måste en förälder skriva under ett avtal när du registreras.

Om du vill få mer information om talböcker eller hjälp med att skapa ett nedladdingskonto är du välkommen på talboksdrop-in på Stadsbiblioteket på Götaplatsen.

Få hjälp med talböcker

Hur lyssnar jag på en talbok?

För att läsa talböcker behöver du en särskild talboksspelare eller ett läsprogram till dator. Du kan även läsa talböcker genom appen Legimus i din mobiltelefon eller surfplatta. Då behöver du registrera dig för ett nedladdningskonto på biblioteket.

Mp3-spelare för cd-skivor fungerar ibland, men inte alltid. Det är viktigt att spelaren har en minnesfunktion.

I en del talboksspelare använder man minneskort. Både spelare och minneskort lånas på biblioteket.

I vissa talböcker kan du lyssna på boken och läsa texten samtidigt. Detta kallas för "talbok text och ljud".

På många bibliotek kan du låna en talboksspelare under en kortare period för att prova hur det är att läsa talböcker. Kontakta biblioteket för att få reda på vilka spelare som finns att låna.