För barn med funktionsnedsättning

Om du har ett läshinder på grund av till exempel dyslexi eller en synnedsättning finns det många alternativa sätt att läsa på!

På bibliotekens Äppelhyllor hittar du böcker, skivor och filmer för barn och ungdomar med funktionsvariationer.

För dig som har svårt att läsa finns talböcker. Talböcker är inlästa böcker som du kan lyssna på. Det finns ett stort och brett urval av talböcker att välja bland.