Sorteringsguiden

Sorteringsguiden

Actions

Småbatterier

Lämna alla dina uttjänta batterier i retur. Batterier innehåller bland annat tungmetallerna kvicksilver, kadmium och bly, ämnen som inte ska hamna i naturen.

Batterier lämnar du enklast i en batteriholk som finns på alla återvinningsplatser. Du kan också lämna dem i Samlaren, på en återvinningscentral eller miljöstation. Vissa butiker har också batteriholkar liksom vissa soprum i flerbostadshus. Bilbatterier lämnar du på en miljöstation eller återvinningscentral.

Tänk på att många produkter innehåller inbyggda batterier. Om ett inbyggt batteri inte går att plocka ut, ur till exempel en leksak, så kan du lämna hela produkten till batteriinsamlingen.

Exempel

· klockbatterier
· mobilbatterier
· batterier till bandspelare
· batteridriven leksak

Vad händer sedan?

Småbatterier transporteras till en anläggning där man sorterar batterierna efter vilken slags typ det är - bly, nickelkadmium, nickelmetallhydrid, kvicksilver och "övriga".

Visa alla avfall av typen Småbatterier

Här lämnar du avfall

Här kan du läsa mer om var du kan lämna det avfall du har sorterat.

Kontakta Kretslopp och vatten

Telefonnummer
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Fax
031-368 70 50
Besöksadress
Hjällbo Lillgata 1
Besökstider
måndag-fredag 8–16.30.
Kundservice nås på 031-368 27 00 mån, tis, tors, fre 7–16, och ons 9–16.
Postadress
Box 123
424 23 Angered
Fler kontaktuppgifter och karta