Stöd till anhöriga

Du som stödjer, hjälper eller vårdar en närstående i hemmet kan få olika former av stöd av kommunen. Din närstående kan ha en sjukdom eller funktionsnedsättning, vara äldre eller ha missbruksproblem eller psykisk ohälsa. Du kan få hjälp med avlösning, samtalsstöd eller aktiviteter.

Anhörigstöd riktar sig till alla - anhöriga, vänner eller grannar - som stödjer eller vårdar någon närstående som har långvarig sjukdom, funktionsnedsättning eller är äldre. Stödet vänder sig också till dig som är anhörig till någon med missbruk eller psykisk ohälsa.

Hemvårdsbidrag är en ekonomisk ersättning som du kan få om en anhörig vårdar dig i hemmet.

Avlösning i hemmet innebär att en avlösare vistas hemma hos en person med funktionsnedsättning för att anhöriga ska få tid till egna aktiviteter. Avlösningen kan ske ett antal timmar per månad, regelbundet eller vid enstaka tillfällen.

Lägerverksamheten arrangerar året om läger för dig som är barn, ungdom eller ung vuxen. Det finns läger för dig som till exempel har en funktionsnedsättning eller läger för dig som behöver byta miljö.

Att vara anhörig till någon som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning kan vara både fysiskt och psykiskt påfrestande. För att göra vardagen lättare kan du få hjälp av kommunen.