Frivilliga sociala insatser

Vi i Göteborgs Stad jobbar för en bra vardag för alla i Göteborg. Vill du vara med och bidra i det arbetet? Här hittar du information om hur du kan engagera dig på olika sätt som frivillig. Frivilliga insatser ska inte ersätta anställd personal, utan komplettera den kommunala servicen.

Många göteborgare vill vara med och hjälpa flyktingar på olika sätt. Därför har vi samlat information om hur du kan bidra till att fler känner sig hemma. Tack för att du vill hjälpa till.

Frivillig verksamhet är en del av Göteborgs Stads folkhälsoarbete och vänder sig till alla som vill engagera sig eller få stöd och hjälp av en frivillig (även kallad volontär). Stadens frivilliguppdrag är främst inriktade på sociala och kulturella aktiviteter. Frivilliga insatser ska inte ersätta anställd personal, utan komplettera den kommunala servicen.