Senior i Göteborg

För dig som är äldre eller pensionär finns många saker som kommunen kan hjälpa dig med för att underlätta vardagen. Här är ett urval av länkar som hjälper dig vidare.

Kultur och fritidsaktiviteter för äldre

Träffpunkter är platser med aktiviteter, fikamöjligheter och gemenskap. De finns i alla stadsdelar och du kan komma och gå som du vill. Här hittar du stadens träffpunkter för äldre.

Omsorg och hjälp

Om du behöver stöd och hjälp i livet, kanske behöver du hemtjänst eller byta boende så hjälper kommunen dig. Här på webbplatsen har vi mycket information om tjänster och service. Under rubriken Äldreomsorg hittar du ingången till informationen. Till exempel kan du få hjälp med:

Anhöriga till äldre släktingar eller bekanta kan också få hjälp att stötta och vårda, mer information finns under stöd till anhöriga.

Tillgängliga platser och lokaler

Stadens lokaler och anläggningar ska alla granskas utifrån tillgänglighet. Här kan du få mer information om olika platsers tillgänglighet.

Resa med kollektivtrafik eller färdtjänst

Du som har svårt att resa med bil eller kollektivtrafik på egen hand kan ansöka om färdtjänst.

Flexlinjen är också ett alternativ till vanliga kollektivtrafiken. Du kan läsa mer om och anmäla dig till flexlinjen.

Bidrag för att anpassa din bostad

Bostadsanpassning innebär att du som behöver anpassa bostaden på grund av funktionsnedsättning kan få hjälp med det av kommunen. Du kan ansöka om bidrag för bostadsanpassning.

Så kan du påverka

Staden har ett pensionärsråd som är rådgivande till kommunfullmäktige i frågor som rör äldres vardag och livssituation. Många stadsdelar har också pensionärsråd kopplat till stadsdelsnämndens arbete.

Kontakta Göteborgs Stad

  • Telefonnummer031 - 365 00 00 (kontaktcenter)
  • Telefontidermån-fre 7-18
  • BesöksadressEkelundsgatan 1
  • Besökstider mån-fre 8.30-16.30
  • PostadressStadsledningskontoret404 82 Göteborg
Fler kontaktuppgifter och karta